Blood Pressure Cuff

Vòng bít huyết áp

  • Medical Sphygmomanometer Blood Pressure Monitor Bp Monitor Cuff

    Máy đo huyết áp y tế Máy đo huyết áp Bp Màn hình Cuff

    Sử dụng với ống kép: GE-Marqutte, Datex-Ohmeda GE (Marqutte) với đầu nối loại kết nối nhanh nam, Dinama plus, XL, SX / XP, sê-ri 8100, Máy đo nhiệt độ Mỗi GE; Critikon; Datex-Ohmeda-với một đầu nối loại kết nối nhanh nam và một nữ; CAS; Mô hình dấu hiệu quan trọng Welch-Allyn mới-với đầu nối kiểu Critikon kiểu ren.