Urine Bag

Túi đựng nước tiểu

  • High Quality Medical Urine Drainage Collection Bag

    Túi thu gom thoát nước tiểu y tế chất lượng cao

    Túi thoát nước tiểu thu gom nước tiểu. Túi sẽ gắn vào một ống thông (thường gọi là ống thông Foley) nằm bên trong bàng quang.

    Mọi người có thể phải đặt ống thông tiểu và túi thoát nước tiểu vì họ bị tiểu không kiểm soát (rò rỉ), bí tiểu (không thể đi tiểu), phẫu thuật đặt ống thông tiểu cần thiết hoặc một vấn đề sức khỏe khác.