Endotracheal Tube

Ống nội khí quản

  • Disposable Endortracheal Tube With Cuff

    Ống nội khí quản dùng một lần có vòng bít

    Ống nội khí quản là một ống mềm được đặt qua miệng vào khí quản (khí quản) để giúp bệnh nhân thở. Sau đó, ống nội khí quản được kết nối với máy thở để đưa oxy đến phổi. Quá trình đưa ống vào được gọi là đặt nội khí quản. Ống nội khí quản vẫn được coi là thiết bị 'tiêu chuẩn vàng' để giữ chặt và bảo vệ đường thở.