Stomach Tube

Ống dạ dày

  • Disposable Medical PVC Stomach Feeding Tube With CE Certificate

    Ống cho ăn dạ dày PVC y tế dùng một lần với giấy chứng nhận CE

    Ống cho ăn là một thiết bị y tế được sử dụng để cung cấp dinh dưỡng cho những bệnh nhân không thể tiếp nhận dinh dưỡng qua đường miệng, không thể nuốt một cách an toàn hoặc cần bổ sung dinh dưỡng. Trạng thái được cho ăn bằng ống dẫn thức ăn được gọi là thức ăn bằng đường ruột, thức ăn qua đường ruột hoặc thức ăn bằng ống.