Coverall

Tổng thể

  • Supply Customed CATIII Type 4/5/6 Microporous Coverall.

    Cung cấp Lớp phủ dạng vi mô CATIII tùy chỉnh 4/5/6.

    Lớp phủ không dệt loại 4/5/6 dán băng được làm bằng vật liệu nhiều lớp SMS hoặc Microporous Film mật độ cao, có thể ngăn ngừa hiệu quả tác hại do sơn bắn và phun hóa chất, v.v.

    Ngoài ra, vải của nó có đặc điểm thoáng khí và thoải mái, sản phẩm này khá phù hợp để sử dụng trong bệnh viện, mỏ dầu, phòng thí nghiệm, v.v.